معرفی موسسه

با موسسه داتیک آشنا شوید

اولین موسسه تخصصی حقوقی غذا و دارو
 ما می توانیم در کاهش خطر ، پاسخگویی به چالش ها ، و فرصت های جدید ، در ضمن حفظ منافع شما با اطمینان از نیازهای قانونی شما در طول مسیر همراهی مطمئن برای شما باشیم .

 تیم وکلای مجرب ما در مورد مواد غذایی و آشامیدنی مرتباً در زمینه مشاغل عمومی ، بازرگانی و نظارتی مشاغل موجود و نوظهور این بخش را ارائه می دهند. وکالت در دادگاه های مرتبط با صنعت غذا و دارو ،  مشاوره در مورد اخذ مجوز و ارائه راهنمایی در رابطه با آیین نامه قانونی و الزامات آن ، کلیه امور مرتبط با کارشناسی  و کنترل کیفیت با بهره کندی از کارشناسان مجرب دادگستری ، ما همچنین می توانیم از علم و توانمندی خود در دانش صنعت غذا و دارو و امور حقوقی مرتبط برای کمک به مشتریان در تنظیم و ساختار سرمایه گذاری های جدید خود استفاده کنیم.