معرفی اعضای موسسه

دکتر عبادالله کشاورز
دکتر عبادالله کشاورزمدیر عاملkeshavarz@datik.org
وکیل دادگستری
دکترای حقوق جزا
30 سال تجربه قضاوت
استاد دانشگاه در رشته حقوق تجارت ، مدیریت کل بخشهای موسسه و سیاست گذاری آن ، انتخاب مدیران بخش ، شرکت در جلسات دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ، متخصص در قوانین مواد غذایی و دارو ، وکیل شرکتهای بزرگ صنایع غذایی
محمدعلی شجاعی
محمدعلی شجاعیمدیر بخش حقوقیshojaie@datik.org
30 سال سابقه قضاوت
وکیل دادگستری
مدیریت بخش امور حقوقی و نظارت بر عملکرد وکلای موسسه ، برنامه ریزی و هماهنگی وکلا ، بررسی و مشاوره در کلیه قراردادها و سایر اسناد حقوقی منطبق بر قوانین و آیین نامه ها
تنظیم دستورالعملهایی در مورد مفاهیم قراردادی برای رفع چالش های بخش های غذایی
ارائه مشاوره حقوقی و دفاع از انواع مشاغل غذایی درگیر در انواع دادخواستها.
آمنه بهزادی
آمنه بهزادیمدیر کنترل کیفیت و ارزیابی خسارتbehzadi@datik.org
کارشناس رسمی دادگستری در شته گیاه پزشکی
وکیل دادگستری
کارشناسی مهندسی کشاورزی در گرایش گیاه پزشکی
کارشناس حقوق قضایی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کنترل کیفیت خدمات و محصولات تولید شده در بخش غذا و دارو
بازرسی و مشاوره علمی و کاربردی
تدوین سیاست ها ، استانداردها و رویه ها را برای امور علمی و فنی موسسه و مشتریان
مشاوره در خصوص قوانین و مقررات غذا و دارو
مشاوره در خصوص ضوابط و آئین نامه های مرتبط با کنترل کیفیت محصول
محمدرضا حیدری
محمدرضا حیدریمدیر قراردادheydari@datik.org
وکیل مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مدیریت کلیه قراردادهای حقوقی و خصوصی
تنظیم و مشاوره در خصوص قراردادهای تولید و بسته بندی
انتقال سهام
موافقت نامه های مشارکت و سهامداران
قراردادهای استخدام و موضوعات مرتبط